X
تبلیغات
کتاب مقدس

کتاب مقدس

خلاصه ای از موضوعات قابل تفکر در کتاب مقدس

کتاب تورات، باب تکوین

تورات با این جمله آغاز می شود:

در ابتدا خداوند زمین و آسمان را آفرید.

و زمین تهی بود و تاریکی بر لجه ی آن .

 و روح خداوند بر آب ها در حرکت...

و خداوند فرمود که روشنایی شود.

و روشنایی شد.

و خداوند روشنایی را دید که نیکوست.

و روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید.

و روز اول تمام شد.

و خدا رقیعی را فرمود که بر دریا ظاهر شود.

و آن را آسمان نامید...

و روز دوم تمام شد.

و بدین ترتیب خداوند در شش مرحله زمین، آسمان، خورشید و ماه، درختان، حیوانات و انسان را آفرید و در روز هفتم آرام گرفت. و روز هفتم و عدد هفت به همین دلیل در تورات متبرک است

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

کتاب تورات،باب تکوین: داستان های تورات

در این باب داستان هایی از آدم، حوا، قاین(قابیل)، هابیل، نمرود، نوح،ابراهیم و لوط نقل می شود که در این جا فقط به نکاتی که با سایر ادیان متفاوت است پرداخته شده است 

خداوند پس از خلقت آدم او را به خواب می برد و از استخوان دنده او حوا را می سازد.

اسم حوا را آدم انتخاب می کند. به عنوان مادر تمام انسانها.

و آنها را در باغ عدن در زمین قرار می دهد(اشاره می شود که این باغ در زمین است و از آن چهار رود به چهار منطقه زمین جاریست)

 

نکته اینکه در کتاب تورات چیزی به اسم بهشت  و جهنم وجود ندارد

همین طور اثری از شیطان نیست

جهان پس از مرگ هم وجود ندارد و انسانها پس از مرگ به خواب ابدی فرو می روند

 

مار به حوا پیشنهاد می کند که از درخت دانش بخورد تا همانند خدایان شود(در این کتاب یهوه خداوند موسی خصوصیات خداوند همه انسانها را ندارد و تنها به قوم یهود کمک می کند و آنها را مجازات می کند)

پس از اینکه آدم و حوا از میوه درخت دانش خوردند قدرت تفکر پیدا می کنند، خداوند از ترس اینکه مبادا آدم و حوا(که حالا قدرت تفکر دارند) به درخت حیات دست یابند، آنها را از باغ بیرون می اندازد. مار را مجبور می کند که همیشه بر زمین بخوابد و خاک بخورد و زن را دچار فرمانبرداری به شوهر می کند تا همیشه زیر دست او یاشد. و هر دو را دشمن هم قرار می دهد.

داستان قابیل و هابیل در تمام ادیان به یک صورت بیان شده است

داستان نوح هم در تمام ادیان شبیه هم است. با این تفاوت که کنعان پسر نوح سوار بر کشتی او می شود و تنها جرم او این است که بعد از خروج از کشتی نوح را که مست و برهنه است تماشا می کند . و مورد غضب او واقع می شود.

در تورات اشاره ای به نمرود نشده اما اشاره دارد که انسانها در حال ساخت برج بزرگ بابل بودند که خداوند برای جلوگیری از این کار، تفرق زبان را ایجاد می کند.(افسانه برج بابل از افسانه های معروف یونان باستان است و اشاره به جنگ تیتانها و خدایان دارد)

داستان ابراهیم هم در تمام ادیان یکی است . با این تفاوت که ابراهیم اسحاق را برای قربانی به قتل گاه می برد. خداوند به ابراهیم قول می دهد که سرزمین بزرگی را به خاندان او که بسیار گسترده خواهد شد ببخشد. و این قول موضوع اصلی تمام کتب مقدس و فلسفه اسرائیلیان است. فرزندانی چون ستارگان بیشمار که در سرزمین موعودکه در آن شیر و عسل جاریست ساکن خواهند شد(اشاره می شود که این سرزمین همان فلسطین است)

لوط پیامبر خداوند قوم خود را نفرین می کند. قومی که به همجنس خود گرایش داشتند. و خداوند شهر آنها (سدوم) را با آتش و گوگرد سوزان می سوزاند. لوط به همراه همسر و دو دخترش فرار می کند و به کوه پناه می برد اما همسرش به این علت که به پشت سر نگاه می کند به نمک تبدیل می شود (در قرآن همسر لوط جزو گروه همجنس بازان است). لوط و دو دخترش به غاری پناه م برند و دختران او، او را مست می کنند و از او صاحب دو فرزند می شوند که بسیاری از پیامبران از همان نسل هستند 

یعقوب(اسرائیل) و عیسو پسران اسحاق هستند . که یعقوب با زیرکی اسحاق پیر را (که نابیناست)فریب می دهد و اسحاق به جای عیسو (پسر بزرگ و محبوبش) یعقوب را دعا می کند و به همین علت یعقوب به پیامبری می رسد.

یعقوب(اسرائیل) ۱۲ پسر داشته که به گفته تورات تمامی بنی اسرائیل از همین ۱۲ پسر زاده شده اند. از بین آنها یوسف پس از طی سختی هایی عزیز مصر ی شود و یعقوب و دیگر پسرانش را با خود به مصر می برد. داستان یوسف هم در همه ادیان به یک صورت است. و بنی اسرائیل بدین صورت از کنعان به مصر مراجعت می کنند 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

کتاب تورات . سفر خروج

در این قسمت خروج بنی اسرائیل از مصر شرح داده می شود: 

پس از اینکه یوسف یعقوب و برادرانش را با خود به مصر می آورد و از پسران اسرائییل نسل یعقوب بسیار وسیع می شود، فرعون از ترس اینکه مبادا بنی اسرائیل(طایفه یعقوب ) که چند صد هزار نفر می شدند قدرت را از فرعون بگیرد آنها را به کار های سخت مجبور کرد و  دستور داد که تمام پسرانی بنی اسرائیل رادر نهر آب بیندازند و  بکشند . در این بین موسی مخفیانه به دنیا می آید و در کاخ فرئون توسط دخترش بزرگ می شود(موسی یعنی از آب گرفته شده). دو مصری را در درگیری می کشد و به بیابان پناه می برد .

در آنجا خداوند در بوته خاری که آتش گرفته بود به موسی فرمان داد که کفشش را در بیاورد زیرا در سرزمین مقدسی هست:

به دست خود تو را می پوشانم وقتی گذز می کنم.و بعد دست خود را بر می دارم تا قفای مرا ببینی زیرا رویم دیدنی نیست.

 و فرمان داد به نزد فرعون برود و در خواست کند که به بنی اسرائیل اجازه دهد از مصر به سرزمینُ موعود  فلسطین بروند. فرئون با آنها مخالفت می کند و هفت بلا(بارش آتش، ملخ، خشک سالی و ...) بر سرزمین فرئون نازل می شود اما فرئون همچنان مخالفت می کند

موسی با ششصد هزار نفرشبانه از مصر می گریزند و با خود نان فطیر (به علت عجله خمیر هایشان را ورز نداده بودند ) می برند(به همین دلیل این روز روز فسح یا فطیر است)و در بیرون شهر اردو می زنند.

موسی استخوان های یوسف را با خود می برد (یوسف وصیت کرده بود که استخوان هایش را با خودشان به سرزمین موعود ببرند). .خدا در روز به شکل ابر و در شب به شکل آتش در جلوی آنها حرکت می کند فرئون به دنبالشان می آید. بنی اسرائیل به موسی می گویند که مگر در مصر قبر کم بود که ما را در بیابان به کشتن دادی امادریا بر روی فرئون و سپاهش خراب می شود و همه می میرند. و موسی و قومش به سمت سرزمین موعود (فلسطین)راه می افتند

در این کتاب  10 فرمان خدا به موسی  بیان می شود :

۱- من یهوه خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم.

۲- تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را پرستش ننما.

۳- نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور (از آن سوءاستفاده نکن

۴- روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری.

۵- پدر و مادرت را احترام بگذار.

۶- قتل نکن و به مردم ظلم نکن. کودکان را نکش.

۷- زنا نکن.

۸- دزدی نکن.

۹- در مورد همنوعت شهادت دروغ نده.

۱۰- چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش.

* خداوند بارها  در ابر بر موسی نازل می شود :

خداوند بخشنده مهربان دیر خشم که خبیثان را به هیچوجه مبرا ننموده و تقصیرشان را تا چهار نسل بر فرزندانشان می رساند

* موسی در کوه سینی چهل شبانه روز با خداوند بود و آب و نان نمی خورد پس از بازگشت متوجه می شود  قوم او به فرمان هارون گوساله ای با سکه های طلا ساخته اند و او را می پرستند. آن را در آتش می اندازدو از خدا طلب بخشش می کند. خداوند به همین علت آنها را چهل سال در بیابان یرگردان می کند

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

کتاب تورات .سفر لویان(و او می خواند)

در این باب خداوند فرمان هایی به بنی اسرائیل می دهد . و قوانینی برای آنها وضع می کند:

پسرانتان را در روز هشتم ختنه کنید

زنان تا هفت روز بعد از زایمان بر مردان حرامند

برای پسران و دخترانتان بعد از شصت و شش روز از تولدشان قربانی کنید

وقتی کسی خطایی مستلزم مرگ کرد او را به دار بیاویزید و قبل از شب او را پایین بیاورید و خاک کنید چراکه ملعون خداست و زمین از او ملوث نشود

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

کتاب تورات . سفر اعداد(بیابان)

سی و هشت سال سرگردانی قوم یهود در بیابان در این کناب شرح داده شده است . در این کتاب داستان بلعام مطرح می شود . کسی که خداوند دعایش را استجابت می کرد .اما وقتی که پادشاه سرزمینش خواست موسی را نفرین کند خداوند اجازه این کار را به او نداد . و او با به گناه کشاندن بنی اسرائیل سعی کرد که آنها را مورد غضب خداوند قرار دهد
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

کتاب تورات. سفر تثنیه(سخنان)

آخرین بخش تورات که با توضیح دوباره ده فرمان و قوانین زیادی که موسی نقل می کند شروع میشود وبه جنگ های قوم بنی اسرائیل می پردازد. بنی اسرائیل که بسیار پر جمعیتند در راه رسیدن به سرزمین موعود جنگ های زیادی می کنند .در پایان با مرگ موسی پایان می پذیرد:

وقتی از اردن عبود کردی سنگ هایی را گچ اندود کن و بر روی آنها دستورات تورات را بنویسو آنها را در کوه عیبال قرار ده. تا به سرزمین موعود که شیر و عسل در آنها جاریست برسی

اینک تو با پدران خود می خوابی و این قوم بر خواسته و از راه زنا پیروی خداوندان دیگری که در سرزمینی که در آن وارد می شوند می کنند

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |